Created and produced by Music of Armenia, Sayat Nova Festival is an annual festival, which revives and promotes the legacy of Sayat Nova’s music and ashough culture in general.

……….
«Սայաթ-Նովա»
փառատոնը ամենամյա փառատոն է, որի նպատակն է պահպանել և խթանել Սայաթ-Նովայի երաժշտության ժառանգությունը և աշուղական մշակույթն առհասարակ: